Otkup sekundarnih sirovina svih metala, čišćenje šupa, tavana i podruma, prevoz za kiperom do 2 kubika

Adresa: Mladena Stojanovića 46
Grad: Novi Sad
Telefon: 021/639-01-29
Mobilni: 061/611-96-32; 061/644-69-93 Imran Durmiši

Osnovna delatnost: Sakupljanje otpada koji nije opasan

Detaljnije o firmi:
  • Otkup sekundarnih sirovina svih vrsta metala
  • Čišćenje šupa, podruma i tavana
  • Sakupljanje neopasnog otpada
  • Prevoz kiperom do 2 kubika
  • Prevoz i selidbe
Video Prezentacija