Proizvodnja građevinskih proizvoda od pečene gline

Adresa: Filipa Višnjića bb, Kuzmin
Grad: Sremska Mitrovica
Mobilni:063/828-23-25
E-mail: ciglanavasa@gmail.com
Web: ciglanavasa.com

Osnovna delatnost: Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda

Kontaktirajte CIGLANA VASA KUZMIN