Izrada elektroinstalacija, uvoz i izvoz sve vrste elektro opreme, video nadzor i kompjuterske instalacije

Adresa: Kumodraška 382
Opština: Voždovac
Grad: Beograd
Telefon:011/246-94-47; 011/397-21-92
Mobilni:063/20-56-21
E-mail: elex@eunet.rs
Web: elektrointerex.rs

Osnovna delatnost: Postavljanje elektro instalacija; Rekonstrukcija elektro mreže; Izvođenje radova na instalaciji elektroenergetskih instalacija

Detaljnije o firmi:

Elektro Interex je preduzeće čija je osnovna delatnost plasman elektro metalne opreme i servis. Elektro oprema, uređaji za besprekidno napajanje, uređaji za startovanje i punjenje vozila, izvođenje elektro radova jake i slabe struje, video nadzora i telekomunikacionih sistema i kompjuterske instalacije.

Specijalnost su nam postavljanje elektro instalacija, rekonstrukcija elektro mreže, izvođenje radova na instalaciji elektroenergetskih instalacija na složenim objektima (veliki stambeno-poslovni objekti, industrijske hale, tržni centri, itd), razvodni ormani, postavaljanje spoljne rasvete, instalcija energetike.Od samog osnivanja postali smo ravnopravan član sa ostalim inženjering timovima, čime smo preuzeli velike obaveze i odgovornosti po pitanju kvaliteta izvedenih radova, poštovanja rokova prema investitoru, te ostale aspekte koji predstavljaju zaštitni znak politike preduzeća Elektro interex.

Projektovanje i izvođenje elektroinstalacija jake i slabe struje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima. Jaka struja obuhvata proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije za potrebe mehaničkog pogona svih vrsta, električne rasvete, grejanja i hemijskih reakcija. Slaba struja obuhvata upotrebu električnih i radiotehničkih pojava radi prenosa na daljinu simboličkih znakova, govora, slika i rukopisa, optičkih dojmova prostora pri određivanju mesta pokretnih i nepokretnih objekata i upravljanja na daljinu.

Instaliramo video nadzor. Video nadzor je usluge koja Vam omogućava nadziranje Vaših lokacija u realnom vremenu putem kamera, a u cilju zaštite lica ili imovine, praćenje dešavanja na lokacijama, prevenciju nepoželjnih dešavanja i slično.

Interfoni za poslovne i stambene zgrade.

Video Prezentacija

Kontaktirajte ELEKTRO INTEREX DOO.