Usluge uređenja i održavanja okoline, fudbalskih terena, uređenje gradskog zelenila, komunalne usluge

Adresa: Vinogradska 17, Bajša
Grad: Bačka Topola
Mobilni:063/37-96-37
E-mail: nrobert@stcable.net

Osnovna delatnost: Usluge uređenja i održavanja okoline fudbalskih terena, uređenje gradskog zelenila, komunalne usluge

Kontaktirajte USLUGE UREĐENJA I ODRŽAVANJA OKOLINE PANCSI