Protivpožarna zaštita, servisiranje i prodaja protivpožarnih aparata

Adresa: Jelezovačka 38/2
Opština: Resnik
Grad: Beograd
Telefon: 011/804-10-08
Mobilni: 063/113-33-38; 063/896-98-89
E-mail: alarmiusnd@yahoo.com
Web: www.alarmiusnd.com

Osnovna delatnost: Protivpožarna zaštita; Servisiranje protivpožarnih aparata; Prodaja protivpožarnih aparata

Detaljnije o firmi:
 • Provera ispravnosti mobilne opreme za gašenje početnih požara;
 • Merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži;
 • Ispitivanje nepropusnosti vatrogasnih creva na vodeni pritisak od 7 bara sa talkiranjem;
 • Postavljanje odgovarajuće hidrantske opreme i opremanje svih hidrantskih ormana;
 • Ispitivanje posuda "S" aparata za gašenje početnih požara prahom na hladan vodeni pritisak – HVP;
 • Ispitivanje čeličnih boca vatrogasnih aparata sa komprimovanim gasovima na hladan vodeni pritisak - HVP (CO2);
 • Redovna provera ispravnosti, servisiranje i održavanje stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara i alarmiranje;
 • Periodični pregled ispravnosti, servisiranje i održavanje stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara i alarmiranje;
 • Otklanjanje svih kvarova i nedostataka na instalaciji stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara i alarmiranje;
 • Izrada i postavljanje Plana uzbunjivanja (alarmiranja) sa svim razrađenim detaljima uzbunjivanja za vreme i van radnog vremena pored PPC;
 • Čišćenje i funkcionalno ispitivanje svih automatskih jonizujućih detektora požara;
 • Servisiranje - provera ispravnosti i vođenje evidencije protivpanične rasvete i AKU baterija;
 • Obuka i upoznavanje zaposlenih radnika sa opasnostima od požara;
 • Provera znanja zaposlenih radnika iz oblasti Zaštite od požara;
 • Izrada Programa obuke zaposlenih radnika iz oblasti Zaštite od požara;
 • Izrada Pravila o zaštiti od požara;
 • Izrada Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;
 • Obeležavanje požarnih puteva za prolaz u slučaju požara.
Video Prezentacija

Kontaktirajte ALARMIUS ND DOO