Usluga preuzimanja, skladistenja i zbrinjavanja opasnog otpada

Adresa: Sedište: Ledinci, Liparje br.108
Grad: Novi Sad
Telefon: 021/270-15-20; 021/53-21-03
Mobilni: 062/24-61-14
E-mail: office@upravljanjeotpadom.com
Web: www.upravljanjeotpadom.com

Osnovna delatnost: Skupljanje opasnog otpada

Detaljnije o firmi:

EKO HEMIK DOO je Vaš partner, po sistemu "ključ u ruke", u realizaciji svih zakonskih obaveza iz domena

UPRAVLJANJA OTPADOM,

UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA I

TRANSPORTA OPASNE ROBE.

Od 2014.  godine do danas, Eko Hemik doo je stekao potvrđenu istoriju uspeha u svojoj industriji nudeći stručnu pomoć, ekspertizu, usluge i rešenja, pri tome obraćajući pažnju na zahteve klijenata.

U skladu sa potrebama, Eko Hemik doo pruža usluge:

  • Provere uskladjenosti sa zakonskim zahtevima koji regulišu upravljanje otpadom, upravljanje hemikalijama i transport opasne robe u skladu sa delatnošću
  • Obuke privrednih društva u tumačenju, primeni i realizaciji zakonskih zahteva koji regulišu upravljanje otpadom, upravljanje hemikalijama i transport opasne robe
  • Savetnika za hemikalije
  • Obuke za bezbedan rad sa opasnom materijama
  • Savetnika za bezbedan transport opasne robe
  • Obuke lica koja učestvuju u manipulaciji opasnom robom
  • Preuzimanje poslova odgovornog lica za upravljanje otpadom
  • Izrade plana upravljanja otpadom
  • Zbrinjavanja otpada iz obima svojih dozvola za

      - Sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

      - Skladištenje opasnog i neopasnog otpada

      - Tretman odnosno skladištenje neopasnog otpada

  • i ostale usluge iz oblasti podzakonskih akta i prema specifičnim zahtevima klijenta

Eko Hemik pridaje značajnu pažnju i ulaže u kadar koji zapošljava, pa stručni kadar Eko Hemik-a čine visokokvalifikovni inženjeri, hemičari i tehnolozi sa velikim iskustvom i praktičnim znanjem. Mreža spoljnih saradnika sačinjena je od eksperata i profesionalnih saradnika sa ustanovljenim autoritetom u oblastima kojima se bave.

Eko Hemik doo obezbeđuje stručnu i praktičnu podršku velikom broju kompanija na teritoriji Republike Srbije koje čine jedinstvenu referentnu listu jer obuhvataju različite sektore industrije.

Kao garanciju kvaliteta svojih usluga, Eko Hemik doo poseduje polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos premije od 100.000 eur.

Eko Hemik doo klijentima stavlja na raspolaganje svoje stručne kapacitete i iskustvo!

 

Eko Hemik doo Novi Sad

Sedište: Ledinci, Novi Sad, Liparje br.108

Poslovna jedinica Novi Sad

Kancelarije i Centar za obuke: Paule Šosberger 11, Veternik

Poslovna jedinica: P.J. Skladište

Radnička br. 44 (Bašaidski drum 25), Kikinda

 

Video Prezentacija

Kontaktirajte EKO HEMIK DOO NOVI SAD