Projektovanje, konstalting i inženjering, mašinske instalacije grejanja, ventilacije, klimatizacije, liftova...

Adresa: Luja Adamiča 6
Grad: Novi Beograd
Telefon: 011/3191616
Mobilni: 060/319-16-16; 063/55-18-55
E-mail: biro@pincentar.com
Web: www.pincentar.com

Osnovna delatnost: Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Detaljnije o firmi:

"PIN centar" d.o.o. je kompanija iz oblasti građevinske industrije, koja svoju primarnu delatnost fokusira na usluge projektovanja, konsaltinga i inženjeringa, sa akcetnom na projektima mašinskih instalacija, kako grejanja, ventilacije i klimatizacije, tako i tako i liftova i tehnologije.

Firma je započela svoje oslovanje 1996 godine pod nazivom "KGH consult" zatim "Maletić invest", potom "KGH inženjering", a od 2005 godine kao "PIN konsalting centar". Konačna transformacija je usledila 2015 godine, od kada firma posluje pod sadašnjim nazivom i u sadašnjem formatu.

U oblasti projektovanja, konstaltinga i projekt menadžmenta, firma uspešno posluje širom zemlje, a uspešnu saradnju u oblasti projektovanja ima i sa slovenačkim, austrijskim i nemačkim kompanijama.

Kompanija "PIN centar" iako ne sa dugom tradicijom, kroz svoju istoriju izradila je veliki broj složenih projekata za različite vrste objekata, od rezidencijalnih, javnih, hotelskih, zdravstvenih, komercijalnih, poslovnih, preko objekata inustrije i farmacije, pa sve do objekata od naročitog kulturnog značaja. "PIN centar" poseduje raznolikost kadra, sačinjenog od stručnih pojedinaca, koji udruženim snagama u predviđenim rokovima uspešno odgovaraju na sve zahteve koje klijenti postave pred njih. Kompanija je svoj nivo i uspešnost poslovanja zadržala i održava ga jer i dalje neguje kvalitete na kojima je zasnovana: na prvom mestu visoko obučeni kadrovi kao osnovnu i najvišu vrednost, timski rad, visoku etiku poslovanja, kvalitet usluge, posvećenost, otvorenost prema klijentima, kao i spremnost da uloži sve svoje napore i sredstva kako bi sprovela njihove zamisli i ostvarila njihove ciljeve.

O uspehu Kompanije, pored brojnih referenci, zadovoljnih klijenata koji nam se rado vraćaju sa novim zadacima, i njenog prisustva na tržištu, svedoči i činjenica da je održala stabilnu poziciju u svojoj delatnosti preko 20 godina.

Video Prezentacija

Kontaktirajte PIN CENTAR DOO