Stručne konsultanske usluge iz oblasti upravljanja hemikalijama

Adresa: Alberta Tome 4
Grad: Novi Sad
Telefon:021/382-41-85
Mobilni:060/520-50-69
E-mail: info@savhem.co.rs
Web: www.savhem.co.rs

Osnovna delatnost: Savetnik za hemikalije

Detaljnije o firmi:

"SAVHEM" je firma koja je nastala iz želje i potrebe da se uredi tržište hemikalija i da se sa hemikalijama upravlja na najbolji mogući način, baš kao što je i propisano zakonom.

Osnovna delatnost firme jeste pružanje stručnih konsultantskih usluga iz oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u vidu usluga Savetnika za hemikalije, kao i iz oblasti upravljanja posebnim tokovima otpada, što podrazumeva vođenje dnevnih evidencija, kvartalnog obračuna i godišnjeg izveštavanja za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (gume, proizvodi koji sadrže azbest, akumulatori i baterije, mineralna i sintetička ulja ili maziva, električni i elektronski proizvodi i vozila), kao i dostavljanje dokumentacije nadležnom ministarstvu.

Pored toga, pružamo usluge iz oblasti upravljanja otpadom što podrazumeva izradu planova upravljanja otpadom, izradu procedura i pojedinačnih uputstava u oblasti upravljanja opasnim i neopasnim otpadom, izradu godišnjih izveštaja o proizvedenim količinama otpada.Takođe, "SAVHEM" sarađuje sa firmama koje se bave zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada. 

Kako bismo našim klijentima olakšali poslovanje i ispunjenje obaveza propisanih zakonima, u naše poslovanje smo dodali usluge licenciranog Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta (ADR) što je u skladu sa Zakonom o transportu opasnog tereta i Evropskim sporazumom o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta – ADR.

Jelena Hodak jedan je od osnivača Klastera opasne robe Srbije (KORS), koji je osnovan radi poboljšanja transporta opasne robe što je ujedno i vizija našeg poslovanja.

Savetnica za hemikalije, Jelena Hodak, drži obuku u vezi sa izradom Bezbednosnog lista u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl.glasnik RS” 100/11) i Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 105/13 i 52/17).

 

Pratite nas i na FACEBOOK-u.

Video Prezentacija

Kontaktirajte SAVHEM Jelena Hodak PR savetnik za hemikalije