Niskogradnja, usluga radova gradjevinske mehanizacije, automatizovana proizvodnja asfalta, sirovog betona, betonskih cevi i ivičnjaka

Adresa: Kneza Miloša 15
Grad: Loznica
Telefon:015/87-94-00; 064/823-75-10
Mobilni:064/823-75-12
Faks: 015/87-94-50
E-mail: stobexloznica@gmail.com
Web: www.stobex.com

Osnovna delatnost: Izgradnja puteva i autoputeva

Detaljnije o firmi:

Preduzeće "Stobex" d.o.o. Loznica je osnovano 26.09.1990 godine.

Preduzeće se na početku bavilo pružanjem usluga prevoza robe u drumskom saobraćaju, da bi kasnije proširilo svoju delatnost i na oblast proizvodnje separisanih granulacija i drobljenih agregata, za koje posedujemo naša kompletna postrojenja ( dve separacije i tri drobilice od kojih su dve mobilne), usluga radova gradjevinske mehanizacije, automatizovana proizvodnja asfalta, sirovog betona, betonskih cevi i ivičnjaka u sopstvenim pogonima koje se nalaze na lokaciji Lipnički Šor na površini od oko cca 15 hektara, čime je u potpunosti zaokružen proces od proizvodnje do završnih radova u građevinarstvu.

Preduzeće u svom vlasništvu poseduje svu građevinsku mehanizaciju (valjci, bageri, utovarivači, grejderi, finišeri...), kao i veliki vozni park transportnih vozila, uključujući miksere za prevoz sirovog betona, autodizacile i sl.

Svi ovi proizvodi i transportni kapaciteti garantuju blagovremenu proizvodnju, isporuku i ugradnju elemenata uz poštovanje dogovorenih rokova u izgradnji, rekonstrukciji i održavanju:

 • Komunalne infrastrukture iz oblasti hidrogradnje i niskogradnje;
 • Javnih puteva i putnih objekata;
 • Gradskih ulica;
 • Javnih i privrednih saobraćajnih površina;
 • Skladišnih kapaciteta i pristupnih puteva.

Usluge:

 • Vršimo usluge prevoza robe;  
 • Usluge rada građevinjskih mašina;        
 • Iskop zemlje;  
 • Nivelaciju terena;          
 • Ugradnju betonskih cevi, PVC cevi za fekalnu i kišnu kanalizaciju, behaton ploča, ivičnjaka, asvalta;    
 • Ugradnja betona na svim objektima niskogradnje i visokogradnje kao i rizle i šljunka za tampon sloj; 
 • Isporuku građevinskog materijala;       
 • Demontaže objekata;
 • Vršimo izgradnju i rekonstrukciju regionalnih puteva, lokalnih puteva, ulica i svih vrsta saobraćajnih površina i parkinga.
Video Prezentacija

Kontaktirajte STOBEX DOO